กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกและรถโดยสาร นำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ก่อนกำหนด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ป้องกันการเกิดควันดำและช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ

คุณพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการ “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5” ของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารรวม 31 จุด ใน 15 จังหวัด ซึ่งเป็นรอยต่อบนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นทางที่มีรถบรรทุกและรถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร

หากพบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สั่งเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” ทันที โดยจะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ส่วนรถที่ตรวจพบค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 ให้ผู้ตรวจการออกใบเตือนเพื่อให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนถึงกำหนดรอบชำระภาษีรถ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ป้องกันสาเหตุการเกิดควันดำและก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 โดยขอให้ผู้ประกอบการนำรถเข้าตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะทั้งขาเข้าและขาออก รวมทั้งบนมอเตอร์เวย์ขาเข้า ณ ด่านลาดกระบัง รวม 31 จุด ใน 15 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 2 วัน ดำเนินการตรวจรถทั้งสิ้น 3,280 คัน พบรถควันดำทั้งสิ้น 130 คัน เป็นรถบรรทุก 113 คัน และเป็นรถโดยสาร 17 คัน ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจวัดควันดำรถโดยสารสาธารณะและรถอื่นๆ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร บนถนนสายต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงสุ่มตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ หากพบสถานตรวจสภาพรถใด ละเลยไม่ทำการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด พิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ สำหรับประชาชนที่พบเห็นรถบรรทุกและรถโดยสารมีควันดำ ให้จดจำรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถ เลขข้างรถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

 

 

Advertisement