ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร รองประธานสภา ฝ่ายกิจการขนส่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงาน ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดกรอบในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อเสาะหาพันธมิตรในการร่วมกันดำเนินโครงการ โดยกิจกรรมแรกที่จะเริ่มคิกออฟวางกรอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Advertisement