รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ที่ทางกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมไว้

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 857 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 1,192 ลดลง จำนวน 335 คัน ตามมาด้วยค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 706 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 980 คัน ลดลง จำนวน 274 คัน และค่าย UD TRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 51 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 57 คัน ลดลง จำนวน 6 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย VOLVO ขยับขึ้นมานำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 37 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 11 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 26 คัน ตามมาด้วยค่าย SCANIA มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 31 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 33 คัน ลดลง จำนวน 2 คัน และค่าย MERCEDES-BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 3 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน ลดลง จำนวน 2 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON ยังนำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 21 คัน ลดลง จำนวน 12 คัน ตามมาด้วย ค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 4 คัน เท่ากับเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา และค่าย SINOTRUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 3 คัน จากเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 2 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนธันวาคม 2561 มากที่สุด คือ ค่าย BONLUCK สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 100 คัน ตามมาด้วย ค่าย SUNLONG สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 45 คัน และ ค่าย HINO  สามารถสร้างยอดจดทะเบียนได้ จำนวน 34 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement