เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมลากยาวมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 62 ประเทศไทยได้ตื่นตัวกับฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5 เพราะได้กระทบกับทุกคนโดยตรง ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ก็เกิดขึ้นจากมนุษย์โลกเราเอง เพราะมีทั้งการใช้รถยนต์ การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า การเผาในที่โล่ง และอุตสาหกรรมการผลิต ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ใดมีแหล่งกำเนิดแบบใดเป็นหลัก ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงได้รวมใจกันหาทางออก และร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาหมอกพิษให้หายไปจงได้

สำหรับค่ายรถใหญ่ต่าง ๆ พร้อมร่วมมือภาครัฐ โดยการคิดค้น และหาแนวทางปรับจูนรถในค่ายให้สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการให้เตรียมรถก่อนใช้อย่างถูกต้องเพื่อคงสมรรถนะการใช้งานที่ดี

อีซูซุ มีรถ 400 รุ่นใช้ B20 ได้

คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า อีซูซุ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่กับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในภาคคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำน้ำมันปาล์มที่มีราคาตกต่ำ มาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม พร้อมสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายภาคขนส่งจากส่วนต่างราคาน้ำมัน โดยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่อีซูซุสามารถรองรับการใช้น้ำมัน B20 ได้มากกว่า 400 รุ่น แต่ต้องเตรียมความพร้อมรถแต่ละรุ่น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนและเพิ่มความถี่ในการบำรุงรักษา โดยลูกค้าอีซูซุสามารถติดต่อและนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้งานในภายหลัง”

“การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 นับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติจากผลผลิตในประเทศจึงไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ประกอบการ เนื่องจาก B20 มีราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซล สำหรับเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุที่ต้องการสนับสนุนการใช้น้ำมัน B20 สามารถเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับรุ่นรถเพื่อรับคำแนะนำและเตรียมความพร้อมของรถก่อนการใช้ได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานที่มีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ฮีโน่ หนุนใช้ B20 พร้อมให้คำปรึกษา

คุณอำนวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่า พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐบาล ในการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 เพราะสามารถช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

“ตามที่ทางภาครัฐบาล ได้มีมาตรการสนับสนุนการใช้น้ำมัน B20 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมและหารือกับทางภาครัฐมาโดยตลอด และเห็นควรสนับสนุนในมาตรการนี้ เพื่อช่วยเหลือทั้งทางภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซี่งปาล์มเป็นวัตถดิบในการผลิตน้ำมัน B20 ให้มีราคาดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือทางด้านภาคการขนส่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายจากส่วนต่างของราคาน้ำมันลงได้ เนื่องจากน้ำมัน B20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามขอให้ทางภาครัฐกำหนดคุณภาพน้ำมัน B20 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการจัดเก็บรวมถึงการจัดส่งน้ำมันอย่างมีคุณภาพจนถึงมือผู้ใช้”

โดยในปัจจุบันนี้ในส่วนของรถบรรทุกฮีโน่ มากกว่า 140 รุ่น ตั้งแต่ Euro 0 – Euro 3 สามารถรองรับการใช้น้ำมัน B20 นี้ได้ แต่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกก่อน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน รวมถึงความถี่ที่เพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษา แต่ไม่ต้องกังวลใจไป ผู้ใช้รถบรรทุกฮีโน่ฯ สามารถเข้าไปปรึกษาและขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์บริการฮีโน่ฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สแกนเนีย ปรับใช้ B20 ได้ 100%

คุณสเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เปิดเผยว่า สแกนเนียพร้อมที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยดำเนินการเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงทางเลือกและช่วยลดการปล่อยมลพิษ เราได้ลงทุนพัฒนาโซลูชั่นที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกและเชื้อเพลิงทดแทน เช่นไบโอดีเซลและก๊าซชีวภาพ เรามีความยินดีที่ได้เห็นว่าความต้องการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น เครื่องยนต์ทั้งหมดของเราสามารถปรับใช้ไบโอดีเซลได้ 100% ดังจะเห็นได้จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา และสแกนเนียมีประสบการณ์ที่ยาวนานและครอบคลุมในการใช้พลังงานไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรป ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษ และขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำกำไรของลูกค้าได้อีก

วอลโว่-ยูดี แนะวิธีใช้ B20 อย่างถูกต้อง

แหล่งข่าวระดับสูงจาก บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า วอลโว่ ทรัคส์ สามารถใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่มีอัตราส่วนสูงสุด 7% (B7) สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น (เป็นไปตามมาตรฐาน EN590) โดยใช้ตารางการบำรุงรักษาตามปกติ แต่หากเกินกว่า 7 % ไปจนถึง 30 % (B20) นั้นจะใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเครื่องยนต์ D9A, D9B, D11A, D11B, D13A, D16A, D16C, D16E และ FH/FM VERSION2 ซึ่งถูกผลิตตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่ารถวอลโว่ ทรัคส์ที่จำหน่ายในประเทศไทยที่มีเครื่องยนต์และผลิตตั้งปีที่กล่าวมาสามารถใช้ไบโอดีเซล B20 ได้ แต่ต้องเปลี่ยนตารางการบำรุงรักษาใหม่อย่างเหมาะสม และต้องใช้สารหล่อลื่นเป็นไปตามที่กำหนด เช่น น้ำมันเครื่องต้องใช้  VDS 3 หรือ 4, เกรดน้ำมัน 15W/40 เป็นต้น

สำหรับยูดี ทรัคส์ สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้ ในรุ่นรถที่มีเครื่องยนต์ 11 ลิตร และเงื่อนไขการเข้ารับการบริการต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เหมาะสมเช่นกัน

ขสมก.จูนเครื่องรถเมล์มาใช้ B20

คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดถนน การตรวจจับควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน ซึ่งขณะนี้รถโดยสารของ ขสมก.ได้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดังกล่าวแล้ว จำนวน 815 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นมา และจะเปลี่ยนมาใช้ครบทุกคัน รวม 2,075 คัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ขสมก.ได้กำหนดมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนี้ 1.ตรวจวัดควันดำรถโดยสารก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน โดยห้ามมิให้รถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน ออกวิ่งโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะส่งเข้าซ่อมบำรุงโดยทันที 2. ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันดีเซล รวมทั้งการล้าง ทำความสะอาดท่อพักไอเสีย ก่อนรอบปกติ 3.กำชับให้พนักงานขับรถโดยสาร ออกรถด้วยเกียร์ 1 ทุกครั้ง เพื่อลดการปล่อยควันดำ

ทั้งนี้ ขสมก.และปตท.มีความพร้อมในการนำน้ำมันดีเซล B20 มาใช้กับรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

PTTOR พร้อมสนองผู้ใช้ B20 ทั่วไทย

ขณะที่ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR กล่าวว่า ได้เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ สาขาวงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) จังหวัดปทุมธานี, พีทีที สเตชั่น สาขาพระราม2 (ขาออก) กรุงเทพมหานคร, พีทีที สเตชั่น สาขาปากช่อง นครราชสีมา, พีทีที สเตชั่น สาขาเขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี และ พีทีที สเตชั่น สาขาสวี ชุมพร ให้กับประชาชนในย่อยที่ใช้รถขนาดใหญ่

ทั้งนี้ PTTOR ในฐานะบริษัทเรือธงของกลุ่ม ปตท. ในด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 โดยเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจรทั้งด้านคลังผลิต ถังเก็บ การขนส่ง รวมถึงตู้จ่าย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้น้ำมันดีเซล B20 จากทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มรถบรรทุก และเรือขนส่ง ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายให้ ขสมก. และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.

PTT LUBRICANTS แนะน้ำมันหล่อลื่นเพื่อ B20

สำหรับการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นในรถบรรทุกที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B20 จะมีแนวโน้มการปนเปื้อนของเชื้อเพลิงกับน้ำมันหล่อลื่นในอัตราที่สูงกว่าเชื้อเพลิง B7  ทำให้น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้จึงต้องมีคุณภาพสูงพอที่จะสามารถต้านทานการเสื่อมสภาพและรักษาคุณสมบัติการปกป้องเครื่องยนต์ได้ดี ซึ่งต้องได้มาตรฐาน API CI-4 ขึ้นไปและ ACEA E7 โดย PTT LUBRICANTS ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC SAE 15W-40 ให้ความมั่นใจสูงสุดที่มีมาตรฐาน API CI-4 Plus และ DYNAMIC ULTRA PLUS SAE 15W-40 และ SAE 20W-50 ที่มีมาตรฐาน API CI-4 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การทดสอบภาคสนามอีกด้วย โดยเบอร์ความหนืด SAE 20W-50 เป็นตัวเลือกที่ช่วยเรื่องการรักษาความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นไม่ให้ต่ำเกินไปจากการปนเปื้อนของ B20 ได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนในเรื่องระยะการเปลี่ยนถ่าย ถ้าเดิมรถมีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นไม่เกิน 20,000 กม. สามารถคงระยะการเปลี่ยนถ่ายเดิมได้ตามปกติ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายมากกว่า 20,000 กม. แนะนำให้ปรึกษาผู้ผลิตรถยนต์หรือ PTT Lube Solutions เพื่อหาระยะการเปลี่ยนถ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมคือเรื่องคุณสมบัติเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่มีความสามารถในการละลายสิ่งสกปรกมากกว่าดีเซล ดังนั้นรถที่เปลี่ยนมาใช้  B20 คราบสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของขึ้น ครื่องยนต์อาจจะละลายออกมา จึงควรพิจารณาความถี่ของการเปลี่ยนไส้กรองให้บ่อยขึ้นในช่วงแรกและเลือกใช้ไส้กรองแท้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โดย…กองบรรณาธิการ BUS & TRUCK

 

Advertisement