ขสมก. จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำพาครอบครัวเดินทางไปไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางไปทำบุญไหว้พระตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก  ขสมก. จึงจัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ในเส้นทางปกติ  ได้เพิ่มจำนวนรถ เที่ยววิ่ง และการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 118 เส้นทาง

2.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้

-สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร จำนวน 16-25  คัน

-สาย A2  ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 8-12 คัน

-สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง–สวนลุมพินี จำนวน 6-10 คัน

– สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง–สนามหลวง จำนวน 6-10 คัน

-สาย S1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามหลวง จำนวน 8-12 คัน

 3.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้

-สถานีขนส่งกรุงเทพ(จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536

-สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่  สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511

-สถานีขนส่งกรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556                                         

– สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10  เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73ก, 75 และ 501

ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย ประกอบด้วย 1.การเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร  ขสมก.ได้เข้มงวดตรวจเช็คการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและระเบียบปฏิบัติ โดยให้หัวหน้างานคอยย้ำเตือนพนักงานประจำรถตรวจสอบสภาพรถ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอย่างละเอียดถี่ถ้วน    เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบเบรก  ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ  การติดตั้งเครื่องดับเพลิง  เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

2.การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ  ให้หัวหน้างานตรวจความพร้อมร่างกายของพนักงานประจำรถ  ตรวจวัดแอลกอฮอล์  ตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง  ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท  และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย  ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด  และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงรถ   แก่ผู้ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ  จัดพนักงานสายตรวจพิเศษ  นายตรวจช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดสำคัญ  และตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ  สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือแนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook [email protected]  หรือ ศูนย์ Call  Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.                                                                                                       

โดย…น้าเช

Advertisement