รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำปี 2561 ที่ทาง BUS & TRUCK ได้รวบรวมไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มียอดจดทะเบียนทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกเพิ่มขึ้นมาบ้าง โดยยอดจดทะเบียนรวมรถโดยสารปี 2561 อยู่ที่ จำนวน 2,051 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 1,411 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 640 คัน ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียนรวม อยู่ที่ จำนวน 27,340 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 25,605 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 1,735 คัน

สำหรับสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำปี 2561 โดย 3 อันดับแรกจากค่ายรถญี่ปุ่น ค่าย ISUZU นำเป็นที่ 1 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 13,225 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 12,256 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 969 คัน ตามมาด้วย ค่าย  HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 11,534 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 10,935 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 599 คัน และค่าย UD TRUCKS มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 890 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 729 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 161 คัน

ด้านค่ายรถจากยุโรป ค่าย SCANIA นำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 517 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 472 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คัน ตามมาด้วย ค่าย VOLVO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 233 คัน  จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 347 คัน ลดลง จำนวน 114 คัน และค่าย MERCEDES-BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 44 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 46 คัน ลดลง จำนวน 2 คัน

ฟากค่ายรถจากจีน ค่าย FOTON นำเป็นที่ 1 โดยมียอดจดทะเบียน อยู่ที่ 139 คัน จากปี 2560 มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 94 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คัน ตามมาด้วย ค่าย FAW มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 107 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ 75 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 32 คัน และค่าย SANY มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 74 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 124 คัน ลดลง จำนวน 50 คัน

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำปี 2561 มากที่สุด คือ ค่าย BONLUCK มียอดจดทะเบียน อยู่ที่  จำนวน 333 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 333 คัน ตามมาด้วย ค่าย MERCEDES-BENZ มียอดจดทะเบียน อยู่ที่  จำนวน 322 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ จำนวน 70 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 252 คัน และค่าย HINO มียอดจดทะเบียน อยู่ที่  จำนวน 300 คัน จากปี 2560 อยู่ที่ 266 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 34 คัน

โดย…สวนเลน

Advertisement