กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่อง ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและจุดสำคัญต่างๆ เผยผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1–19 กุมภาพันธ์ 2562 เรียกรถเข้าตรวจ 24,116 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 686 คัน พร้อมกำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตรวจควันดำในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง กระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งหมั่นตรวจสภาพรถ

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความเข้มข้นในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และขยายระยะเวลาสุ่มตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองทุกเส้นทางที่มีรถบรรทุกและรถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร และจุดสำคัญต่าง ๆ รวม 31 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากพบค่าควันดำเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30–45 ให้ออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง โดยผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับผลการดำเนินการเฉพาะวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เรียกรถเข้าตรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,062 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 31 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุก จำนวน 27 คัน รถโดยสาร จำนวน 4 คัน และออกใบเตือนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 จำนวน 50 คัน ส่งผลให้การดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1–19 กุมภาพันธ์ 2562 เรียกรถเข้าตรวจควันดำแล้วทั้งสิ้น 24,116 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 686 คัน เป็นรถบรรทุก จำนวน 608 คัน และเป็นรถโดยสาร จำนวน 78 คัน โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย (*เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท จำนวน 608 คัน เมื่อคำนวนค่าปรับแล้วคิดเป็นเงินถึง 3,430,000 บาท) ทั้งยังออกใบเตือนสำหรับรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 อีกจำนวน 772 คัน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง

คุณกมลกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครจะลดลง แต่กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างเข้มข้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงกำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งเกิดความตระหนักและตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ต้องมีผ้าใบหรือสิ่งป้องกันคลุมเพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือสิ่งที่บรรทุกตกหล่นด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่พบรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดย…น้าเช

Advertisement