รมต.คมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดตัวเรือท่องเที่ยว โดยบริษัท เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จำกัด หนุนการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชูเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว พร้อมมาตรฐาน 3S รับ-ส่งนักท่องเที่ยวใน 7 ท่าเรือสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา

คุณอาคมเติม พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานพิธีเปิด กล่าวว่า โครงการเรือบริการท่องเที่ยว Hop On Hop off Boat4U  เป็นการพัฒนาการให้บริการเรือท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านวัสดุของตัวเรือ ที่ออกแบบและผลิตออกมาอย่างมีมาตรฐาน เครื่องยนต์ควบคุมการเข้า-ออกเรือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น  จีพีเอส จอแสดงผลบอกเส้นทางการเดินเรือ รวมถึงการใช้ระบบออกตั๋วแบบอิเลคทรอนิกส์ (Smart POS) ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

 

ด้านคุณวสันต์ อิทธิโรจนกุล ผู้บริหาร บริษัท เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จัดงานเปิดตัวเรือท่องเที่ยว (Hop on – Hop off Boat 4U Grand Opening by Chaophraya River Line) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแนะนำเรือรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงมาตรฐาน 3S ได้แก่

1.SAFETY เลือกใช้เรืออลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง ตัวเรือเป็นรูปแบบ CATAMARAN มีความทันสมัย ประหยัดน้ำมัน คล่องตัว มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และมีประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน 2.SMART ได้ติดตั้งระบบ GPS แสดงตำแหน่งของเรือที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายในเรือ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางและปลายทาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ใช้ระบบออกตั๋วแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหลายช่องทาง หรือผ่านเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ POS

3.SERVICE บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสาร ดูแลเอาใจใส่ ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ ทั้งนี้ การให้บริการเรือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกรับบริการที่ดี มีมาตรฐาน ส่งเสริมนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการเดินทางท่องเที่ยวริมน้ำเจ้าพระยา และส่งเสริมระบบการให้บริการเรือท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานให้บริการที่ดีต่อไป

“เราจะนำเรือรูปแบบดังกล่าวมาให้บริการจำนวน 4 ลำ ซึ่งในเบื้องต้นได้เปิดให้บริการ 2 ลำแรกก่อน ส่วนอีก 2 ลำจะทยอยมาให้บริการคาดว่าจะครอบทั้ง 4 ลำภายในเดือนเมษายน 2562 นี้ ส่วนการให้บริการนั้นจะรับส่งนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30น.-19.00น.ใน 7 ท่าเรือสำคัญที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือสาทร, ท่าเรือไอคอนสยาม, ท่าเรือยอดพิมาน, ท่าเรือวัดอรุณฯ, ท่าเรือท่าช้าง, ท่าเรือพรานนก และท่าเรือพระปิ่นเกล้า

โดยผู้โดยสารสามารถวางแผนท่องเที่ยวและเลือกซื้อบัตรโดยสารได้ตามความต้องการ ได้แก่ 1. บัตรโดยสารเที่ยวเดียว ราคา 60 บาทสามารถขึ้นลงได้เพียงครั้งเดียว  และ 2.บัตรโดยสารประเภทชั่วโมง คือ  24ชั่วโมง ราคา 200 บาท  48 ชั่วโมง ราคา 300 บาท และ72 ชั่วโมง ราคา 400 บาท ซึ่งสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและมีอายุการใช้งานตามชั่วโมงที่ซื้อ” คุณวสันต์กล่าว

 

โดย…น้าเช

Advertisement