ด้วยนิสัยของคนไทยหากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติก็จะอยู่อาศัยแบบมีน้ำใจซึ่งกันและกันอยู่แล้ว และหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ก็จะร่วมมือกันเพื่อกำจัดสิ่งเลวร้ายนั้นออกไปให้ได้เร็วที่สุด

อย่างล่าสุด ได้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีฝุ่นมากที่สุด ซึ่งทั้งภาครัฐบาลและประชาชนต่างก็รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว ช่วยทำให้ฝุ่นเบาบางและกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว

ไม่ว่าจะเป็นการห้ามรถบรรทุกและรถปิกอัพที่มีควันดำเข้ามาวิ่งในกรุงเทพฯ การกระตุ้นให้ภาคขนส่งมวลชนทั้งรถ ขสมก. และรถ บขส. ตลอดจนภาคประชาชนที่เป็นทั้งรถบรรทุกและรถปิกอัพรุ่นเก่า หันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 โดยลดราคาให้ถึงลิตรละ 5 บาท ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร

คาดว่าอีกไม่ช้านี้ฝุ่น PM 2.5 ก็ต้องลดหายไป เพราะคนไทยได้ช่วยกันแก้ไขและป้องกันไม่ให้ภัยร้ายมาถึงตัว และยังช่วยลดควันดำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคนไทยขึ้นชื่อเรื่องมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้ว

บรรณาธิการอาวุโส BUS & TRUCK

Advertisement