WICE เผยผลประกอบการปี 61 นิวไฮ กวาดรายได้ 1,850.12 ล้านบาท กำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท เติบโต 7.24% แจกข่าวดีปันผล 0.13 บาท กำหนดจ่าย 16 พ.ค. 62 มั่นใจปีนี้รายได้โตอย่างน้อย 30% รับรู้รายได้บริษัทในเครือหนุนเข้าเต็มปี

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE  ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึงผลประกอบการในปี 2561 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 1,850.12 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,402.33 ล้านบาท  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 447.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 31.93% และมีกำไรสุทธิ 96.19 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89.70 ล้านบาท จำนวน 6.49 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.24% โดยสาเหตุที่ ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากบริษัทรับรู้รายได้และกำไรสุทธิจาก WICE Logistics (Hong Kong) เข้ามาในปี 61 ส่งผลให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการเติบโตเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้  

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 84.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.22% ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562

คุณชูเดชกล่าวต่อว่า ภาพรวมธุรกิจในปี 62 คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างน้อย       30% ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดต่อเนื่องของบริษัท โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบ Organic จากปริมาณงานบริการทุกประเภท และการเติบโตแบบ Inorganic จากการที่บริษัทได้ลงทุนขยายสาขาของบริษัท ทั้ง WICE Logistics (Hong Kong) Ltd., WICE Logistics (Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (ETL) พร้อมกันนี้ในปี 2562 ถือเป็นปีที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของทุกสาขาเข้ามาเต็มปีอีกด้วย  

Advertisement