คมนาคม เดินหน้าจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “ONE Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย”

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงาน และให้ถือเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง

โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ดี กระทรวงคมนาคมเร่งรัดเพื่อให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 รวม 21 โครงการ ได้แก่ 1.รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และช่วงบ้านไผ่-นครพนม

2.รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ) รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน

3.รถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ และสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-ศาลายา และตลิ่งชัน-ศิริราช

4.ทางถนน ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก 5.ทางน้ำ ขยายท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) และปรับปรุงท่าเรือระนอง 6.ทางอากาศ จัดหาฝูงบินใหม่ จำนวน 38 ลำ โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน และชิ้นส่วนอากาศยาน (MRO) โครงการก่อสร้างอาคารแซทเทิลไลท์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 1.29 ล้านล้านบาท

“กระทรวงคมนาคมจะเร่งเสนอโครงการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งให้สามารถเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในเดือน มี.ค. 2562 นี้ ก่อนเปิดประมูลและก่อสร้าง ต่อไป รวม 21 โครงการ วงเงินรวม 1.29 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าโครงการลงทุนดังกล่าว อาจจะเสนอ ครม.ไม่ทันทั้งหมด แต่จะพยายามทยอยนำเสนอในระหว่างที่ ครม.ยังบริหารงานอยู่ก่อนที่จะได้รัฐบาลใหม่”

รวมถึงการนำเสนอภาพรวมยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) วงเงินลงทุนรวม 1,714,241 ล้านบาท ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการที่เห็นเป็นรูปธรรมและบางโครงการใกล้แล้วเสร็จ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-โคราช ที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปีนี้ ท่าอากาศยานเบตง จะเปิดให้บริการได้ปี 2563

ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นโครงการที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566-2570 วงเงินลงทุนรวม 636,863 ล้านบาท ระยะที่ 3 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2571-2575 วงเงินลงทุนรวม 418,121 ล้านบาท และระยะที่ 4 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2576-2580 วงเงินลงทุนรวม 318,436 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

Advertisement