กรมทางหลวงชนบท ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านงานทาง กับ ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม สหราชอาณาจักร

คุณมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านงานทางระหว่างกรมทางหลวงชนบท ประเทศไทย กับ ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม (NOTTINGHAM TRANSPORTATION ENGINEERING CENTRE:NTEC) สหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์ ทดสอบ และกำหนดมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ในงานถนน การทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

โดยมี คุณดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน คุณสมสมัย แก้วบุตรคี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง คุณปรีชา โสภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

และคณะเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ โดยมี Prof. Gordon Airey (ศาสตราจารย์กอร์ดอน แอร์รี) ผู้อำนวยการสำนักศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม พร้อม Dr. Tony Parry (ดอกเตอร์โทนี่ พาร์รี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม ณ ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม สหราชอาณาจักร ร่วมลงนามและให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมขนส่งแห่งน็อตติงแฮม (NTEC) เป็นความร่วมมือด้านวิชาการโครงการวิจัยร่วมกันในด้านวิศวกรรมผิวทาง (Pavement Engineering) วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) การบริหารจัดการทรัพย์สินในงานทางและสะพาน (Asset Management) ความปลอดภัยงานทาง (Road Safety) และวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) ในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นในงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและการทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น Red Anti-Skid, Guard Rail เป็นต้น

โดย…สวนเลน

Advertisement