ปัจจุบันมีผู้ใช้รถหลายคนบ่นกันอยู่ให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ  เนื่องจากเวลาขับรถไปทำธุระที่ไหนก็ตามแต่มักจะเจอเจ้าของบ้านในพื้นที่นั้นๆ ไม่ให้จอดรถขวางหน้าบ้านของเขา แม้จะจอดไม่ถึง 5 นาทีก็ยังไม่สามารถทำได้ โดยสิ่งของยอดฮิตที่นิยมเอามาวางบริเวณหน้าบ้านมักจะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น  กระถางต้นไม้, ขวดน้ำ, แผงกั้นเหล็ก, กรวย และเก้าอี้ เป็นต้น

แต่รู้ไหมว่า การวางของกั๊กที่จอดรถแบบนี้ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท และคนที่แจ้งจับยังจะได้รับส่่วนแบ่งถึง 50% อีกด้วย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

📌มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

📌มาตรา 48 วรรคสาม ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง

📌มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

โดย…น้าเช

Advertisement