Golden Dragon ASTAR รถโดยสารไฟฟ้าอัตโนมัติไร้คนขับ พัฒนาและผลิตโดย Xiamen Golden Dragon ได้มีการทดลองวิ่งให้บริการใน Tel Aviv-Yafo Exhibition Center ประเทศ Israel

Golden Dragon เป็นหนึ่งผู้นำในการผลิตและวิจัยรถโดยสารชั้นนำของโลก เริ่มมีการพัฒนารถโดยสารแบบอัตโนมัติมาตั้งแต่ปี 2008 ผ่านการทดลองหลาย generation จนปัจจุบันสามารถนำมาทดลองวิ่งจริงบนท้องถนนได้

ASTAR เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาด 6.2 เมตร สามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุดได้ 19 คน ระยะทางวิ่ง 150 กม.ต่อการชาร์ต 1 ครั้ง โดยเบื้องต้นสามารถให้บริการในเขตสถานศึกษา โรงงาน ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่

โดย : Bus by Thaibus

Advertisement