รมว.คมนาคม เทคอนกรีตสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมชัยนาท-อุทัยธานี ร่นระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยใช้งบกว่า 488 ล้าน ลดปัญหาด้านการจราจร หนุนประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คาดแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 62 นี้

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคุณปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ในการนี้ คุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของสะพานดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ด้านคุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนที่ไป-มาระหว่างสองฝั่งของตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ต้องสัญจรด้วยแพขนานยนต์ หากจะเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อใช้สะพานข้างเคียงต้องเดินทางไปประมาณ 25 กิโลเมตร

ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะเชื่อมระหว่างตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 890 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมทั้งทางกลับรถใต้สะพาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 488.076 ล้านบาท ล่าสุด ดำเนินก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน 2562 นี้

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนจะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดย ช่วยลดระยะทางในการสัญจร รวมทั้งยังเป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดจราจรที่หนาแน่นของเขตเมืองแล้วยังเป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ประชาชนสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

โดย…น้าเช

Advertisement