จากกรณีที่มีกระแสข่าว เรื่องรถเมล์ NGV ของ ขสมก. ผิดสเปก เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งและที่ยืน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR นั้น ล่าสุด ขสมก. ได้ส่งคำชี้แจงและแถลงผ่านกองบรรณาธิการข่าว BUS&TRUCK โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเพจสืบจากข่าวนำเสนอข่าว “รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ ขสมก.ผิดสเปก เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งและที่ยืนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR”         

เรียน  หัวหน้าฝ่ายข่าว, สื่อมวลชน

ตามที่ เพจสืบจากข่าวได้นำเสนอข่าว“รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)
ของ ขสมก.ผิดสเปก เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งและที่ยืน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR” โดยสื่อมวลชนต่างๆ
ได้นำเนื้อหาดังกล่าวไปเผยแพร่ด้วย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1.บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้นำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไปตรวจสภาพ และจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรถโดยสารดังกล่าว ผ่านกระบวนการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกทุกคัน และเป็นไปตามข้อกำหนดรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ข) ทุกประการ

2.ตามเอกสาร TOR ระบุว่า “รถโดยสารฯต้องมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง (รวมที่นั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ที่นั่ง) และราวจับสำหรับผู้โดยสารยืน สามารถรับผู้โดยสารรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 คน ”

ซึ่งก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถโดยสาร) จะดำเนินการตรวจรับ ขสมก.ได้กำหนดให้บริษัทฯต้องนำรถมาทดสอบการให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. โดยผลการทดสอบพบว่า รถโดยสารสามารถรองรับผู้ใช้บริการ ทั้งนั่งและยืนได้มากกว่า 60 คน  รูปแบบการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร ระยะห่างที่นั่ง และจำนวนผู้โดยสารโดยรวม ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะข้อกำหนดที่ระบุใน TOR  ซึ่งการระบุไว้ใน TOR เป็นการกำหนดตามการใช้งานจริง และจากการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการตรวจรับรถของคณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้ใช้บริการขึ้นบนรถโดยสาร จำนวน 80 คน แล้วทำการวิ่งผ่านสะพานพระราม 9 ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่มีความลาดชันมากที่สุด รถโดยสารก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR ทุกประการ

อนึ่ง รถโดยสารประจำทางประเภท Low Floor ที่ ขสมก.นำเข้ามาให้บริการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานเรื่องที่นั่ง ที่ยืน สำหรับการจดทะเบียนใช้ตามมาตรฐาน 2 (ข) โดยอนุโลม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง”

 

โดย…น้าเช

 

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement