ครม. ไฟเขียว ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กองบรรณาธิการ BUS & TRUCK ได้รับรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน 2562)

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดทั้งขาเข้า-ออก  ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเวลาดังกล่าว ทำให้การจราจรคล่องตัวและเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงเสนอ ครม.ให้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษทั้ง  2 เส้นทางตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น

โดย…น้าเช

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement