เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ Logistics & Supply Chain ได้จัดสัมมนา หัวข้อ “ส่องกล้อง มองโอกาส…เจาะตลาดการค้าและโลจิสติกส์ เส้นทาง R3A” โดยมีคุณภาณุมาศ ศรีสุข ประธานกรรมการ Logistics & Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ณ Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สำหรับหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ คือ “ถอดรหัสยุธศาสตร์ การค้าและโลจขิสติกส์ บนเส้นทาง R3A (ไทย-ลาว-จีน) ปักหมุดนำทางผู้ประกอบการไทย สู่การเจาะตลาดปลายทาง ณ แดนมังกร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขัน

โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แก่ รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ China Intellligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณปราโมช ร่วมสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในงาน

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีได้แนะนำแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทราบถึงสถานการณ์การแข่งขัน จากรูปแบบการค้าและการตลาดแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ (Border Trade E-commerce) ซึ่งจะช่วยให้ให้ผู้ประกอบการ สามารถอาศัยรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เป็นช่องทางการค้าและสร้างความรับรู้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อ และถือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอีกด้วย

โดย…น้าเช

 

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement