กรมทางหลวงชนบท สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฟื้นคุณภาพชีวิตชาวบ้านวังไทร-บ้านในหลง จ.ยะลา สร้างถนนเลาะเขื่อนบางลาง กว่า 10 กิโลเมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์

คุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า บ้านวังไทร หมู่ 2 บ้านในหลง หมู่ 10 ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา มีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนบางลางประมาณ 250 ครัวเรือน เป็นถนนที่ชาวบ้านต้องการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งสภาพเดิมเป็นป่า สวนยาง และสวนผลไม้ ไม่มีถนนเดิมเลย การเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ของประชาชนบ้านในหลง ต้องสัญจรทางเรือเพื่อเดินทางมายังบ้านวังไทร โดยในช่วงน้ำในเขื่อนลดนั้นจะไม่สามารถสัญจรทางเรือได้

ทำให้ประชาชนได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 จังหวัดยะลา ราษฎรในพื้นที่เลยได้ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากนั้น ทช.ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเรื่องการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 6 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง รวมระยะทาง 10.500 กิโลเมตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2561

โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 136.858 ล้านบาท ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ทำให้ประชาชน นักเรียน ที่อาศัยอยู่ริมเขื่อน รวมถึงเกษตรกร ที่ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดย…น้าเช

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement