กรมการขนส่งทางบก งดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23- 24 มีนาคม 2562 และวันที่ 13-14 เมษายน 2562 เพื่อมิให้กระทบต่อการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นั้น เนื่องจากวันที่ 23 -24 มีนาคม 2562 เป็นช่วงที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่ออกตั้งจุดตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง 

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงของดการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2562  เพื่อมิให้กระทบต่อการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และงดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 13-14 เมษายน 2562 เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดเจ้าหน้าที่คุมเข้มร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/หรือเลือกใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีได้ล่วงหน้า ซึ่งดำเนินการได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ได้ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งต้องเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี และต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นอายุมาแสดงด้วย

ทั้งนี้สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ โดยรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะในระบบทางเดินหายใจ

โดย..น้าเช

 

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement