กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ระบุ!! วันที่ 17 มีนาคม 2562 ตรวจสอบรถโดยสารรวม 14,571 คัน พบปัญหายางชำรุดสั่งเปลี่ยนรถทันที 1 คัน กำชับผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนสงกรานต์ 

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และพนักงานขับรถทุกคน ตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ ตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 15–21 มีนาคม 2562, ระหว่างวันที่ 4–10 เมษายน 2562

รวมถึง ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถเฉพาะวันที่ 17 มีนาคม 2562 รวม 14,571 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 6,888 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน  7,683 คัน พบรถที่มีปัญหาสภาพยางชำรุด จำนวน 1 คัน และได้สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนทันที นอกนั้นมีความพร้อมให้บริการ ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 14,571 ราย ไม่พบการกระทำความผิด ส่งผลให้ผลการดำเนินการรวม 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15-17 มีนาคม 2562)

ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ รวม 40,207 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 18,784 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 21,423 คัน สั่งเปลี่ยนรถจำนวน 1 คัน ด้านพนักงานขับรถมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการทุกราย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ นอกจากดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งแล้ว สิ่งที่ดำเนินการควบคู่กันคือการเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง เร่งดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชน

รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับพนักงานขับรถในสังกัดถึงความสำคัญของการให้บริการอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านการให้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…น้าเช

ติดตามข่าวที่ : https://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement