ชไนเดอร์ฯ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ตอกย้ำกลยุทธ์ Life is On เปิดตัวรถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” หรือห้องจัดแสดงโซลูชั่นด้านพลังงานแบบเคลื่อนที่ เต็มสูบด้วยระบบ IoT โชว์เทคโนโลยีหมัดเด็ด 6 โซน


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ตอกย้ำกลยุทธ์ Life is On เปิดตัวรถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” หรือห้องจัดแสดงโซลูชั่นด้านพลังงานแบบเคลื่อนที่ เต็มสูบด้วยระบบ IoT โชว์เทคโนโลยีหมัดเด็ด 6 โซน ชูไฮไลท์โซลูชั่นเจ้าเดียวในตลาดที่สามารถเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบการตลาดอัตโนมัติ ระบบการบริหารจัดการพลังงาน และระบบกระบวนการอุตสาหกรรม คาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง และครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเข้าถึงลูกค้า 123 พื้นที่ กว่า 30 จังหวัดสิ้นปี พร้อมเปิดตัวโครงการรักษ์โลก สร้างชุมชน เป็นจุดรับรวบรวมถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานให้ชุมชนอีกด้วย

คุณมาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่า อัตราเฉลี่ยการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคประจำภาคต่าง ๆ จากปี 2004 – 2014 หรือในระยะ 10 ปี พบว่า ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.9 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.0 ภาคเหนือร้อยละ 8.1 ภาคใต้ 5.2 ภาคตะวันออก 8.2 ภาคตะวันตก 5.6 ภาคกลางร้อยละ 5.8 จะเห็นได้ว่าแต่ละภาคมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง อัตราการเติบโตจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุน เช่น ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงผู้มีความต้องการหรือไม่

ซึ่งเป้าหมายของกลยุทธ์ Life is On คือ การทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ธุรกิจลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนและควบคุมการทำงานง่ายผ่าน IoT ดังนั้นการเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้า และกลุ่มของพันธมิตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมให้ได้ในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เราจึงลงทุน 10 ล้านบาท สร้าง ‘รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี เป็นเสมือนห้องจัดแสดงนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่นของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แบบเคลื่อนที่ได้’ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับโลกของเราให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ นอกเหนือจากงานนิทรรศการ และงานสัมมนา ซึ่งข้อดีของ รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี” เสมือนเป็นการย่อการจัดงานนิทรรศการขนาดย่อมมาไว้ในที่เดียว โดยสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้ครอบคลุมกว่า เรียกได้ว่า “เสิร์ฟเทคโนโลยีถึงที่” สามารถตอบสนองความต้องการที่เติบโตมากขึ้นในตลาดต่างจังหวัดอีกด้วย


พร้อมกันนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้เปิดตัวโครงการรักษ์โลก สร้างชุมชน โดยทุกครั้งที่รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี ไปจัดแสดงโซลูชั่นที่ใด ลูกค้าหรือคนในท้องที่สามารถนำถุงพลาสติก หรือถุงหูหิ้ว มาบริจาคเพื่อทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปถุงที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง ทั้งเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนในวงกว้างต่อไป

รถโมบายล์ “สมาร์ท โซลูชัน ดิลิเวอรี เริ่มให้บริการตามเส้นทางต่าง ๆ โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน ต่อด้วยภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเทคโนโลยีการจัดการพลังานและระบบออโตชั่นของเราไปหาลูกค้าในพื้นที่ หรือโรงงานเลย นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแล้ว เรายังสามารถทราบปัญหาของลูกค้าในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทันที ทำให้เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาได้มากขึ้นด้วย

Advertisement