กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 843 ชัยภูมิ-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดรับคำขอถึงวันที่ 29 เมษายน 2562

คุณธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่  843 ชัยภูมิ – มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ซึ่งนายทะเบียนกลางได้ประกาศรับคำขอ เพื่อพิจารณาหาผู้เหมาะสมได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถเส้นทางสายที่ 843 ชัยภูมิ–มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ไว้ดังนี้ ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 (ค) และหรือ มาตรฐาน 2 (จ) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร (รถปรับอากาศชั้น2) ตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง และหรือ ชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่งที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร จำนวนรถ 3- 6 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 182 บาท ระยะทาง 236 กิโลเมตร

โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ผ่านอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ ถึงแยกสีดา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านอำเภอพลถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ผ่าน บ้านหินตั้ง บ้านโสกขุ่น อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคราม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอและประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 2 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4481-2456 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4362 -4152 ในวันและเวลาราชการ

โดย…น้าเช

รู้ข่าวแวดวงขนส่งก่อนใคร กดติดตามhttps://www.facebook.com/busandtruckexpo/https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k,https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement