จากกรณีปัญหาของผู้ใช้ก้าซธรรมชาติ NGV เป็นพลังงานทางเลือกในการขนส่งต้องเผชิญกับการเข้าคิวรอเติมก๊าซที่ค่อนข้างนานเนื่องจากสถานีบริการก๊าซ NGV มีน้อย ล่าสุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการก๊าซ NGV ในประเทศไทย เร่งเพิ่มสถานีบริการ NGV เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท.กำลังดำเนินการขยายสถานีบริการ NGV อย่างต่อเนื่’อง โดยจะเปิดสถานีใหม่เพิ่มอีกจำนวน 7 แห่งในปี 2558 นี้ รวมทั้งการก่อสร้างสถานีบริการ NGV สำหรับรถโดยสาร ขสมก. ณ อู่ ขสมก. พระประแดง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคมศกนี้ เพิ่มเติมจากสถานีบริการ NGV สำหรับรถโดยสาร ขสมก. โดยเฉพาะอีก 3 แห่ง ได้แก่อู่ ขสมก. รังสิต บางเขน และแสมดำ ซึ่งได้ให้บริการแล้ว ซึ่งหลังจากแล้วเสร็จจะสามารถรองรับรถโดยสาร ขสมก. ได้เป็นอย่างดี และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถ NGV ทั่วไป
 
สำหรับการขยายสถานีบริการ NGV ในปีถัดไปเพื’อรองรับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ในส่วนภูมิภาคนั้น ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการขยายสถานีฯ บนเส้นทางหลักในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น และ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จำนวนอีก 4 สถานี โดยอยู่ระหว่างการออกแบบวิศวกรรมระบบท่อส่งก๊าซฯ และจัดทำ EIA ซึ่งเมื่’อการก่อสร้างสถานีฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับการให้บริการรถ NGV ขนาดใหญ่ได้อีกจำนวนมาก ส่วนในพื้นที่ทางภาคใต้ ปตท. อยู่ระหว่างเตรียมขยายสถานีบริการ NGV ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอีกหนึ่งสถานี เพื่อสนับสนุนนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้
ประมาณต้นปี 2559
 
“ปตท. ตระหนักดีถึงการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้รถสาธารณะและมุ่ง มั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของสถานีบริการ NGV ให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ”
Advertisement