กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสืบสวนอุบัติเหตุของกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานสืบสวนอุบัติเหตุของ ทช.ซึ่งจะจัดการประชุม 5 ครั้ง โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมฯ

คุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในอดีตนั้น เน้นการตรวจสอบปัจจัยทางถนนเป็นหลัก ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ถนน (Road Users) และ ปัจจัยทางด้านยานพาหนะ (Vehicles) หรือการดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุ (Road Accident Investigation) จึงส่งผลให้ยังคงปรากฏสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่ได้แก้ไขไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้สำนักฝึกอบรมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานสืบสวนอุบัติเหตุของ ทช. เพื่อให้บุคลากร ทช.ได้เพิ่มพูนความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการงานสืบสวนอุบัติเหตุของ ทช.มากขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป ซึ่งได้จัดการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้

– ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยมีนายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

– ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

– ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

– ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมระยองซิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

– ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย…สวนเลน

Advertisement