บริษัท เอฟ แอนด์ อี เป็นบริษัทตัวแทนรายใหญ่ในประเทศไทยในการจำหน่ายรถภายใต้แบรนด์ CHUEEI ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ตลอดจนรถประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งานและตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า รถใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ CHUEEI สามารถผลิตและออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้

ซึ่งทางบริษัท เอฟ แอนด์ อี เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ ตามแบบฉบับของงานด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัยอันส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และวัตถุประสงค์หลักของทางบริษัทฯ ก็คือ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ ตามหลักวิศวกรรมฯ ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้าน ด้านจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้า และติดตั้ง ทดสอบทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง มีระบบควบคุมและป้องกันมลภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุ การอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง ให้ได้มีโอกาสซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาได้ และทางบริษัทฯ ยังมีความพร้อมที่จะร่วมทุน หรือเป็นพันธมิตรกับกิจการ องค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ให้ได้มาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือได้ทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC+6

ส่วนรถใช้งานตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัทฯ นั้น ได้จัดจำหน่ายทุกประเภท ทุกระบบ ประกอบด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม และสินค้ามีหลากหลายชนิด เช่น รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถบรรทุกพ่วง รถกู้ภัยเฉพาะทาง รถเครน และรถกระเช้ายกสูง ฯลฯ รถตามวัตถุประสงค์ที่นำมานำเสนอก็คือ รถดับเพลิงของ WISS

“WISS” เป็นผู้ผลิตชั้นนํา ในส่วนของยานพาหนะแบบพิเศษ และอุปกรณ์ดับเพลิง สําหรับกู้ภัย ในหน่วยรบ ตํารวจ และพลเมือง สินค้าเรารวมไปถึง รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถดับเพลิงในสนามบิน รถกู้ภัยเฉพาะทางรถสลายการจลาจล รถบรรทุกพ่วง และกระเช้าดับเพลิง

บริษัทได้ก่อตั้งเมื่อปี 2541 และได้มีประวัติอันยาวนานในด้านการผลิตรถเพื่อใช้ในเหตุฉุกเฉินมาโดยตลอด ปัจจุบันนี้ WISS มีพนักงานที่เชี่ยวชาญมากกว่า 450 คนและเรายังมุ่งหวังที่จะผลิตสินค้าคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ซึ่งรถดับเพลิงของ WISSมีด้วยกันหลายขนาด คือ Lightเป็นรถดับเพลิงขนาด 2-7.5 ตัน ใช้เป็นพาหนะสนับสนุนในกรณีเกิดเหตุด่วน สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Mediumรถดับเพลิงขนาด 7.5-16 ตันมีความคล่องตัวสูง มีหลายแบบให้เลือกเช่น แบบออฟโร้ด แบบใช้บนท้องถนนทั่วไป และออกแบบใช้งานอเนกประสงค์

Heavyรถดับเพลิงขนาดเกิน 16ตัน ใช้สําหรับการดับเพลิงและการเข้าช่วยเหลือในทุกรูปแบบ มีความคล่องตัวสูง มีหลายแบบให้เลือกเช่น แบบออฟโร้ด แบบใช้บนท้องถนนทั่วไป อุปกรณ์ที่ติดตั้งได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

Specialรถดับเพลิงขนาดพิเศษ เป็นขนาดที่กําลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก สามารถออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งรวมทั้งในส่วนรถที่บรรจุสารเคมี น้ำที่ใช้ในการดับเพลิง รถที่ติดเครื่องช่วยหายใจ สายยาง รถขนส่ง รถกู้ภัยแบบยกได้ และรถกู้ภัยแบบมีบันไดไฮดรอลิกช่วยให้สะดวกในการทำงานนั่นเอง

Advertisement