กรมทางหลวงชนบท จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ บวกสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมคุมเข้มข้น 40 เส้นทาง ตามมาตรการ 777 ยกกำลังสามของกระทรวงคมนาคม

คุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. กล่าวว่า ล่าสุด ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ

สำหรับในส่วนของ ทช. ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ ทช.ได้มีมาตรการในการดำเนินการแต่ละช่วง ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 1 เมษายน 2562)

– ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ในความรับผิดชอบ

– ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร

– โครงการก่อสร้างหรือบูรณะ ถนนและสะพาน วางแผนการทำงานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล พร้อมเตรียมความพร้อมคืนผิวจราจร

– ตรวจสอบระบบสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร

– ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562)

– โครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อย พร้อมหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล

– จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เป็นสำคัญ

– จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 และวิทยุสื่อสาร

– จัดตั้งชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าเก็บข้อมูล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านจราจร

– จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือตั้งหน่วยบริเวณที่เสี่ยงอันตราย

– ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน–18 มิถุนายน 2562)

– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน

– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงคุมเข้มข้น

– เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข (ระยะสั้น) จุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ ทช.ได้กำหนด 40 เส้นทางควบคุมเข้มข้น ตามมาตรการ 777 ยกกำลังสามของกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมโดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้ายเตือน กรวย ไฟวับวาบ และเต็นท์เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมความเร็ว และกระตุ้นเตือนผู้ขับขี่ ในจุดเสี่ยงจุดอันตราย พร้อมจัดชุดตรวจการณ์ในสายทางตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งประสานตำรวจภูธรในพื้นที่ในการกวดขันวินัยจราจร และจับกุมผู้ฝ่าฝืน พรบ.จราจรทางบก

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ถึงบ้านอย่างมีความสุข ควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement