กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 458 ปัตตานี–ยะลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและให้บริการนักท่องเที่ยว เปิดรับคำขอแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คุณธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้เส้นทางหมวด 3 สายที่ 458 ปัตตานี–ยะลา ยังขาดผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร ในขณะที่เส้นทางดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการให้บริการประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการนักท่องเที่ยว นายทะเบียนกลางจึงได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2562

สำหรับการเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและการให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถเส้นทางสายที่ 458 ปัตตานี – ยะลา ประกอบด้วย การกำหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา) เดินรถขั้นต่ำวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) จำนวนรถ 6-10 คัน

รวมถึง รถลักษณะมาตรฐาน 3 (รถโดยสารสองแถว) เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 19 บาท เส้นทางการเดินรถเริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดปัตตานี ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 410 ผ่านอำเภอยะรัง ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดยะลา รวมระยะทางให้บริการ 39 กิโลเมตร

“ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการไอเสียรถยนต์ ควันดำ-ขาว มีสถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ  จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ   ตัวรถและผู้โดยสาร แผนการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีจิตสำนึกในการบริการ และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอเพื่อประกอบการพิจารณา” คุณธานีกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8518 หรือติดต่อสอบถามที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี โทร. 0-7346-0140 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา โทร. 0-7320 -3782 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2562

โดย…น้าเช

Advertisement