กรมการขนส่งทางบก เริ่มตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศ รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 เมษายน 2562 ย้ำดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2562

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันที่ 11–17 เมษายน 2562 กำหนดเป้าหมายการบริการรถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะและจำนวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากปีก่อน และต้องไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ มาตรการด้านการอำนวยความสะดวก กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดและผู้ประกอบการขนส่ง จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้บริการอย่างเพียงพอทั้งเที่ยวไปและกลับ และมีระบบบริหารจัดการในกรณีต้องเสริมเที่ยววิ่งเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง

ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ จังหวัด และท้องถิ่น ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด) หมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถทุกคนตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 195 แห่งทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันที่ 4-10 เมษายน 2562 และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562

ทั้งนี้ หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือพ่น “ห้ามใช้” ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท, มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอ, ลงบันทึกสมุดประจำรถทุกครั้ง, ไม่เสพสิ่งเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที

“นอกจากมาตรการตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางแล้ว ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง ณ จุดตรวจความพร้อม 17 จังหวัด รวม 18 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ลำปาง, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, ตาก, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, ชัยนาท, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และสงขลา

โดยจะเน้นตรวจเข้มรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ควบคู่กับการจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking แบบออนไลน์ Real-time ผ่านศูนย์ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาชนสามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ตลอดเทศกาล” คุณกมลกล่าว

คุณกมลกล่าวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำหนดเดินทางเที่ยวไประหว่างวันที่ 11–13 เมษายน 2562 และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดพื้นที่บริเวณกรมการขนส่งทางบกเป็นจุดจอดรับส่งรองรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในวันดังกล่าว เพื่อลดความแออัดและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ทั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และมีรถเมล์ ขสมก. ให้บริการรับส่งฟรี

โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการให้บริการของรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เพียงพอ พร้อมควบคุมกำกับดูแลผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด เอาเปรียบผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี กระทำผิดซ้ำลงโทษหนักถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง หรือสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com

Advertisement