ในขณะที่รถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้ากำลังเป็นเทรนใหม่ที่กำลังนิยมมากขึ้นในยุคการขนส่งปัจจุบัน เนื่องจากเป็นยานยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นทางออกสำหรับช่วยลดมลภาวะภายในตัวเมือง แต่กระนั้นยังมีหลายคนตั้งคำถามถึงการนำมาใช้งานบนท้องถนนจริงว่าจะใช้วิธีการชาร์จไฟอย่างไรให้สะดวกและมีประสทิธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางผู้พัฒนาต้องขบคิดหนักเพื่อจะหาหนทางให้การใช้งานรถบัสดังกล่าวสามารถวิ่งให้บริการได้โดยไม่ติดขัด ด้วยการนี้ทางสแกนเนียซึ่งเป็นค่ายรถอีกหนึ่งค่ายที่กำลังหันมาพัฒนารถบัสไฟฟ้าก็ไม่นิ่งนอนใจพร้อมเร่งหาวิธีการชาร์จไฟให้เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด
จากการวิจัยหาวิธีชาร์จไฟของสแกนเนียหลายรูปแบบ กระบวนการที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากสุดก็คือการชาร์จไฟด้วยระบบไร้สายขณะที่รถกำลังจอดอยู่ที่ป้ายรถประจำทางผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นถนนบริเวนจุดจอด ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ตัวรถมีพลังงานเพียงพอที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตลอดเส้นทาง และขณะนี้สแกนเนียก็นำวิธีการดังกล่าวมาทดสอบใช้งานจริงที่เมือง เซอเดอร์เตลเย ประเทศสวีเดน เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยหวังว่าในอนาคตจะได้นำมาใช้แทนรถบัสดีเซลที่กำลังใช้อย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน 
 
การชาร์จไฟฟ้าลักษณะนี้ดำเนินขึ้นขณะที่รถบัสจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถประจำทาง อุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้าจะถูกฝังอยู่ใต้พื้นถนน ส่วนอุปกรณ์รับพลังงานก็จะถูกติดตั้งอยู่ที่ใต้ท้องรถของรถบัสในแต่ละคัน เมื่อรถบัสเข้าจอดที่ป้ายรถประจำทางกระบวนการชาร์จไฟก็จะดำเนินงานทันทีแบบไร้สาย และระบบก็จะส่งกำลังไฟฟ้าไปกักเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่บริเวณด้านบนของรถเพื่อเป็นพลังงานสะสมสำหรับขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้การหยุดรถในแต่ละครั้งที่ป้ายก็จะเป็นการสะสมพลังงานไฟฟ้าไปเรื่อยๆ ซึ่งเพียงพอต่อการวิ่งให้บริการตลอดเส้นทาง
Håkan Gustavsson demonstrates the power collector under the truck.
Södertälje, Sweden
Photo: Kjell Olausson 2013
ด้าน Nils-Gunnar Vågstedt ผู้ดูแลโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า “เราได้ทดสอบเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าไร้สายในเมืองเซอเดอร์เตลเย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภายใต้การใช้งานขนส่งมวลชนสภาพจริง อีกทั้งยังเป็นก้าวแรกของการทดลองการชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายโดยผ่านตัวส่งกำลังที่ฝังอยู่ใต้พื้นถนน และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาใช้รถบัสพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันดีเซล”  
 
นอกจากเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายแล้ว สแกนเนียยังคงดำเนินการวิจัยรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับการส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ตัวยานยนต์ด้วย ซึ่งการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สายไฟส่งเข้าตัวรถผ่านอุปกรณ์รับส่งที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของรถบัสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สแกนเนียกำลังวิจัยอยู่เช่นกัน
Advertisement