“เบนซ์ กิจเศรษฐี” จัดงาน “พบปะ เทรนนิ่ง สังสรรค์ เรียนรู้และสัมผัสจริง กับครอบครัวมินิบัสกิจเศรษฐี 2019” อบรมคนขับรถร่วม บขส. ให้รู้เทคนิค การใช้อุปกรณ์ และวิธีการขับรถมินิบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF 917 หนุนเถ้าแก่ลดต้นทุนค่าเรื่องน้ำมันและเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านยอดขายในปีนี้ตั้งเป้า 50 คัน

คุณภูกิจ เศรษฐบัณฑัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดงาน “พบปะ เทรนนิ่ง สังสรรค์ เรียนรู้และสัมผัสจริง กับครอบครัวมินิบัสกิจเศรษฐี 2019” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ว่า บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานขับรถบัสของบริษัทผู้ประกอบการรถโดยสารที่ใช้รถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF 917 มาเป็นรถร่วมบริการของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวนกว่า 30 แห่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนขับได้รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถอย่างถูกต้อง รวมถึงการขับรถอย่างถูกวิธีซึ่งจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังแนะนำวิธีการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้น ในกรณีที่รถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ มีเหตุขัดข้องทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้สามารถขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก่อนที่จะนำรถไปส่งซ่อมยังศูนย์บริการ หรือถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีวิธีการติดต่อกับบริษัทประกันได้เลยทันที ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนบริษัทประกันในจังหวัดที่เกิดเหตุ หรือติดต่อบริษัทแม่เพื่อประสานงานต่อไปได้

“ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดอบรมคนขับรถที่ใช้งานรถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนขับที่ต้องควบคุมรถราคาแพงได้รู้วิธีการใช้รถที่ถูกต้อง เพราะจะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ได้เพิ่มมากขึ้น และยังปลอดภัยต่อผู้โดยสารอีกด้วย ขณะเดียวกัน ยังช่วยสร้างการรับรู้ให้คนขับรถโดยสารของรถร่วม บขส. ต่างต้องการที่จะมาเป็นคนขับรถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตเราอาจจะมีการอบรมคนขับเป็นไตรมาสละ 1 ครั้งก็เป็นไปได้ หากกลุ่มลูกค้ายังคงมีความต้องการรถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของกิจเศรษฐี เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับเป้ายอดขายของรถมินิบัส ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ 50 คัน ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ถึง 20 คันแล้ว จึงมีความมั่นใจว่า ในปีนี้จะต้องจำหน่ายรถได้ตามแผนที่วางเอาไว้อย่างแน่นอน

โดย…น้าเช

 

Advertisement