รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” โดยมีคุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่าง “มีความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย”

โดยในปี 2562 นี้กระทรวงคมนาคมได้กำหนดสายทางควบคุมเข้มข้น 111 สายทาง โดยมี 40 สายทาง จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กำหนดให้มีการตั้งเต็นท์เฝ้าระวัง ติดตั้งไฟวับวาบ กรวยจราจร ชุดป้ายเตือนไวนิล พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในพื้นที่ในการกวดขันวินัยจราจร ซึ่งบนถนนโครงข่ายคมนาคมที่เป็นจุดเสี่ยง จุดควบคุมและสายทางเฝ้าระวัง ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องลดลงร้อยละ 10

ด้านคุณกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมตามมาตรการ 777 ยกกำลัง 3 ของกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล โดยมีทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในช่วงเทศกาลนั้นมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ

โดย ทช. ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งส่วนกลางและ  ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยเริ่มดำเนินการและเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณ อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่ ทช.กำหนด ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือประชาชนใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยการ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้ง ศึกษาเส้นทางและตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของท่าน ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของ ทช.ได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.th

โดย…น้าเช

Advertisement