เนื่องจากปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาที่คุกคามสุขภาพของผู้หญิงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพบว่าโรคมะเร็งเต้านมมีการเกิดของโรคสูงเป็นอันดับ 1 ในปี 2549 และพบว่าผู้หญิงทุก 16 คน มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 คน ซึ่งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ จึงได้มีบริการถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ขึ้นมา


รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) เป็นอีกหนึ่งในโครงการของมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Screening Mammography) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิผลสูงสุดในปัจจุบัน
รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) ของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ จะไปให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอและเพื่อการกุศลซึ่งมีผู้หญิงทำงานเป็นจำนวนมากในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงวัยทำงานได้ตรวจ (Screening Mammogram) มากขึ้น โดยภายในรถจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย คือเครื่องแมมโมแกรม (Mammography) เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) พร้อมด้วยรังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่เชี่ยวชาญเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์ถันยรักษ์ ปัจจุบันมูลนิธิถันยรักษ์มีรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้จัดสร้างขึ้นตามพระวินิจฉัยของพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ องค์ประธานมูลนิธิถันยรักษ์เป็นระบบเครื่องถ่ายเอกซเรย์เต้านมแบบ Analog มีเครื่องล้างฟิล์มเครื่อง Ultrasound พร้อมมีผู้ร่วมสมทบทุนคือ บริษัท จี อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมสนับสนุน
ซึ่งบริษัท ไอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) จัดสร้างรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Full Field Digital Mammography มอบให้มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา นับเป็นรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเป็นคันแรกในภูมิภาคเอเชีย
สำหรับรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่คันล่าสุด ระบบ Full Filed Digital Mammography เป็นคันแรกในภูมิภาคเอเชีย ประสิทธิภาพและคุณภาพดีกว่า เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการล้างฟิล์ม ใช้ Digital Detector แบบ Direct Conversion จึงแปลงรังสีเอกซเรย์เป็น Digital โดยตรง การสร้างภาพสมบูรณ์และชัดเจน การอ่านผลจากจอภาพแบบ High Resolution ทำให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับภาพเดิม สะดวกต่อการค้นหาประวัติการตรวจรักษาเพื่อนำผลการตรวจเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากไม่มีการล้างฟิล์ม จึงไม่มีน้ำยาที่ต้องกำจัด อันเป็นสาเหตุทำลายสิ่งแวดล้อม เป็น Digital Mammogram Mobile Unit ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับบริจาคจาก บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้และผู้สนับสนุนอีกหลายบริษัทร่วมกัน

Advertisement