บริษัทจากประเทศเกาหลีใต้ KLIO design เผยโฉม WITH:US ต้นแบบรถสาธารณะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งรวมสามแนวความคิดทั้งความเรียบง่าย, การอยู่อาศัย และการขยายออก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะในอนาคต โดยเปิดตัวครั้งแรกในงาน Seoul Motor Show 2019 พร้อมดีโซน์ที่สื่อถึงระบบขนส่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคนทุกช่วงวัย

KLIO มุ่งเน้นการออกแบบไปที่สไตล์และความเรียบง่าย แทนที่การใช้ดีไซน์ที่ดึงดูและโฉบเฉี่ยว และด้วยแนวคิดเรื่องการอยู่อาศัย รถสาธารณะขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้จึงไม่มีที่นั่งสำหรับคนขับ โดยพื้นที่ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่น เสมือนกับการสร้างบ้านบนระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้การออกแบบให้มีความสมมาตรในทุกมิติ ยังช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้แนวคิดเรื่องการขยายออก ยังทำให้ WITH:US รถสาธารณะขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้ ไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะ แต่สื่อถึงระบบการเคลื่อนที่ของโลจิสติกส์, ทรัพยากร, การบริการ และการเชื่อมโยงชีวิตของบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของสังคมในอนาคต

เนื้อหาและที่มาจาก https://www.designboom.com/technology/withus-klio-design-self-driving-shuttle-04-03-2019/

Advertisement