รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558 – 2565 ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง

สำหรับระบบรางถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

ข่าวดี…ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมจัดทำและลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชา

ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟ ช่วงอรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง – พนมเปญ (กัมพูชา) ในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 57

โดยสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ดังกล่าว ครอบคลุมทั้งด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ การกำหนดนิยามคำศัพท์และการตีความ เช่น คำว่าสถานีระหว่างประเทศ สถานีชายแดน ทรัพย์สินร่วม เป็นต้น

รวมถึงการระบุถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดการเดินรถผ่านแดน การดูแล ซ่อมบำรุงกรณีรถเสีย สินค้าสูญหาย และอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงร่างความตกลงฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันกัมพูชาได้เปิดเดินรถภายในประเทศแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเดินรถข้ามมายังฝั่งไทยได้ เนื่องจากต้องรอลงนามในเอกสารความตกลงการเดินรถระหว่างประเทศร่วมกับไทยก่อน

สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเสริมความมั่นคงของทาง เปลี่ยนหมอน ราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประแจ และปรับปรุงหินโรยราง และก่อสร้างสะพานรถไฟแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเดินรถสายนี้

เมื่อมีการลงนามในเอกสารความตกลงฯ และเปิดเส้นทางเดินรถไฟระหว่าง 2 ประเทศแล้ว จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้ง 2 ประเทศได้มากขึ้น

โดยในวันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 62 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมงานสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

  • พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท)
  • พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
  • พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลรางแบบคลาสสิก จำนวน 1 ขบวน ของไทยให้กับกัมพูชา

สำหรับพิธีลงนามความตกลงฯ ดังกล่าว จะมีนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

———————-

ภาพ / ข่าว : กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement