กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ ตำบลไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คุณโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ให้รายละเอียดถึงการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ ว่า ที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง ความกว้าง 4 เมตร ตัดผ่านห้วยและมีฝายเก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ในการสัญจรผ่าน ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความยากลำบาก รวมถึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยนายบรรจบ กว้าง 9 เมตร ความยาวรวม15 เมตร และถนนเชื่อมต่อแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 90 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 3.316 ล้านบาท

โดยบริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นอยู่ในเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงชนบทสาย ปข.1006 บ้านทองอินทร์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เชื่อมต่อหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวนหลายหมู่บ้าน และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงใช้เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางเกษตรเข้าสู่ตลาดรับซื้อสินค้า เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณจราจรเพิ่มความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

โดย…น้าเช

 

Advertisement