คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA รวม 5 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังนี้

  1. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ
  2. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement