กรมการขนส่งทางบก เผยผลการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 รวม 17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกราย พบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำความผิด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 ตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม  17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย

 

โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ จำนวน 8,643 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 406 ราย ทั้งนี้ ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 152 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 86 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) จำนวน 39 ราย เป็นต้น

 

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 4,721 ราย พบการกระทำความผิด 133 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 37 ราย ฝ่าฝืนเพิ่มจำนวนที่นั่ง จำนวน 18 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 12 ราย เป็นต้น

 

ขณะที่ การตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,421 ราย ไม่พบการกระทำความผิด และดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จากจำนวน 2,459 ราย พบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง จำนวน 70 ราย และขับรถไม่แสดงสำเนาคู่มือรถ จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดและส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: 1584dlt, แอปพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง

โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement