เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจให้บริการแบ่งปันจักรยานที่มีอยู่ในปัจจุบันในประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้มีจักรยานที่ถูกใช้งานและทิ้งอยู่ทั่วเมืองนั้น LUO studio ได้นำจักรยานเหล่านี้มารีไซเคิลให้กลายเป็น “เต่าทองแบ่งปัน” รถจักรยานห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดเล็กเพื่อแบ่งปันความรู้สำหรับเด็ก นอกจากนี้ชิ้นงานยังช่วยให้สังคมตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานอีกด้วย

 

LUO studio สร้างสรรค์ “เต่าทองแบ่งปัน” จากจักรยานที่ถูกทิ้ง, แผ่นเหล็กจากรถยนต์ที่ไม่ใช้งาน และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นจักรยานสามล้อ แบบมีล้อเสริมที่ท้ายรถ โดยมีความเป็นธรรมชาติและสวยงามด้วยรูปทรงเปลือกที่ได้แรงบันดาลใจจากเต่าทอง

ที่ปิดด้านนอกสามารถเปิด-ปิดได้เหมือนปีกแมลง ส่วนภายในประกอบด้วยโครงสร้างหลายชั้น เพื่อความแข็งแรงพร้อมกับช่วยในการรับน้ำหนัก ขณะที่ชั้นหนังสือล่าสุดสามารถเป็นที่นั่งให้เด็กนั่งอ่าน

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/design/luo-studio-shared-lady-beetle-micro-movable-library-04-24-2019/

Advertisement