คุณกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. ได้จัดรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วโดยมีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ การประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือกับจังหวัดการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน

โดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 700,180 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน 76,000 ลิตร

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี และสระแก้ว จำนวน 481,400 ลิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด เลย บุรีรัมย์ หนองคาย และอำนาจเจริญ

จำนวน 58,500 ลิตร

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา และสตูล จำนวน 84,280 ลิตร

อย่างไรก็ตาม ทช.จะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement