กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.325 กิโลเมตร สนองพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวชายแดน

คุณกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทรงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำริในการฟื้นฟู และพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการทับทิมสยาม 03 กำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้การขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในช่วงเทศกาล เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ทช.จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายถนนเดิมสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยปรับปรุงโครงสร้างทางใหม่และผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร จากความกว้าง 6 เมตร เป็น 7 เมตร พร้อมไหล่ทาง มีจุดเริ่มต้นที่ กม.1+875 ถึง กม.ที่ 6+200 ระยะทาง 4.325 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิม 7 เมตร เป็น 12 เมตร ความยาว 30 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 54.766 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรประมาณเดือนสิงหาคม 2562 นี้

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement