“Be time bus” หรือชื่อเต็มก็คือ “Be time meditation & relaxation studio” เป็นห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสคันแรกของโลก ในนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Be time practice incorp., เป็นเจ้าของ

โดยรถบัสคันนี้จะวิ่งไปจอดในเมืองต่าง ๆ ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้าไปใช้ฝึกทำสมาธิ โดยสามารถทำสมาธิร่วมกับผู้อื่นได้เป็นรอบ รอบละ 15 หรือ 30 นาที จะนั่งขัดสมาธิ นั่งพื้น นั่งเก้าอี้ธรรมดา หรือนั่งเก้าอี้ทรงสูงก็ได้ ซึ่งภายในรถบัสได้จัดบริการหลากหลายลักษณะ ด้วยแสง สี เสียง และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำให้เกิดสมาธิมากที่สุด ตามแนวคิดของชาวตะวันตก

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกสมาธิจะด้วยเพื่อการผ่อนคลายหรือจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ สามารถเข้าไปฝึกสมาธิได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อีกทั้งยังมีครูสอนสมาธิช่วยแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้ หรือจะฝึกเองโดยลำพังก็ได้

โดยการเข้าไปใช้ห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสคันดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องจองล่วงหน้าผ่านมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์ ตามตารางการเดินทางของรถบัสที่ไปจอดให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ ซึ่งต้องจ่ายค่าบริการจำนวน 11 ดอลลาร์ (ราว 350 บาท) ต่อ 15 นาที และ 22 ดอลลาร์ (ราว 700 บาท) ต่อ 30 นาที โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น

ด้วยข้อจำกัดของชาวตะวันตก ทั้งจากการไม่มีวัดหรือสถานที่ให้ฝึกสมาธิ ความไม่พร้อมของสถานที่ ความพร่องในความรู้ของวิธีการฝึกสมาธิ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ จึงทำให้เกิดธุรกิจห้องฝึกสมาธิเคลื่อนที่บนรถบัสขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงพอสมควร เพื่อที่จะเข้าไปฝึกสมาธิในเวลาจำกัด ภายใต้บริบทของสังคมโลกปัจจุบันที่เร่งรีบและซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชาวโลกทุกชาติและทุกศาสนาในปัจจุบันนี้ ได้ตระหนักและยอมรับกันในวงกว้างว่า “พลังจิตที่เกิดจากการทำสมาธิ” มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจการงานมากมายเพียงใด

สำหรับ พวกเราที่มีถิ่นกำเนิดและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเสมือนดินแดนสุวรรณภูมิในพระพุทธศาสนา ที่มีความพร้อมสรรพทุกสิ่งอย่าง โดยไม่ต้องขวนขวายเหมือนกับชาวตะวันตก เพื่อให้ได้มาซึ่ง “พลังจิต” เพราะประเทศไทยมีวัดอยู่มากกว่า 41,000 แห่ง มีสำนักสงฆ์และสำนักวิปัสสนากว่า 1,000 แห่ง รวมทั้งมีสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่สอนการทำสมาธิอยู่ทั่วทุกจังหวัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยโอกาสที่ถือว่าได้เปรียบกว่าชาวตะวันตก ด้วยการทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพราะพลังจิตนั้นนอกจากจะเป็นเป็นอนันตประโยชน์แล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

Source : www.betimepractice.com

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement