ขสมก. จับมือ TPRO จัดอบรมหลักสูตร BMTA Smart Driver เพิ่มทักษะการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ

คุณประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ร่วมมือกับ บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต        (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีสถาบันฝึกอบรมการขับขี่ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (TPRO) ที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานขั้นสูงของญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver” สำหรับพนักงานขับรถ ขสมก. ที่เคยเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

รวมถึงพนักงานขับรถโดยสารใหม่ พนักงานเก็บค่าโดยสารที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ และพนักงานที่ ยังไม่ผ่านการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารของ ขสมก. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการขับรถโดยสารอย่างปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคม บนพื้นฐานของการเป็นพนักงานขับรถที่ดี

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver” ขสมก. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 26 ธ.ค. 61 โดยจัดอบรมพนักงานขับรถ จำนวน 20 รุ่น รวม 460 คน และในปี 2562 จัดอบรม จำนวน 38 รุ่น รวม 912 คน โดยได้มีการจัดอบรมแล้วจำนวน 14 รุ่น

ตลอดโครงการมีพนักงานผ่านการอบรมแล้วจำนวน 796 คน ซึ่งภายหลังการอบรม ขสมก.จะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิด ไม่ถูกร้องเรียน ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ได้รับธนาคารความดี ได้รับคำชมเชย มีความเสียสละ และหารายได้ภายในสายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 5 คน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยคณะผู้บริหาร ขสมก. มีกำหนดเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร “BMTA Smart Driver” รุ่นที่ 15 ในวันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ศูนย์ศึกอบรม TPRO  ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

 

Advertisement