จากโครงการ Panus Thailand LogTech Award ที่บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ริเริ่มและดำเนินการมาสู่ปีที่ 3 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในระดับนิติบุคคล บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ใช้และแชร์ความคิดความสามารถ สร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้าน Logistics ทั้ง Supply Chain ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ในยุค Thailand 4.0 พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า 50 ปี กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ตอบสนองภาคการขนส่งในประเทศเกือบ 100% นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จของเกือบทุกอุตสาหกรรม หัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งอย่างแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้ คือ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมได้

ประกอบกับ มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่ง และเติบโตยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการขนส่ง รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ หรือ LogTech ผ่านโครงการ Panus Thailand LogTech Award ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าแรกในการส่งเสริม และพัฒนาแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดยเปิดกว้างให้กับทุกผลงานและผู้ที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็น Startup นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมผจญภัยในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ไปพร้อมกับเรา โดยในปีนี้มีแนวคิดภายใต้ Concept ว่า “The Adventures in Logistics” เพื่อจะมุ่งเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจว่า ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือทำธุรกิจแบบไหน คุณก็สามารถมาร่วม Adventure กับเราในโลกของ Logistics ได้ เพราะอะไรๆก็เป็นไปได้ในโลกของ Panus LogTech เพราะบริษัทฯ มองว่า Logistics ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ผลักดันผู้ประกอบการ LogTech Startup เข้าร่วมกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ หรือ Logistics Innovation Fund โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง และเป็นStartup ที่เคยผ่านโครงการฝึกอบรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ซึ่งได้ร่วมลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3 บริษัท และหนึ่งในนั้น ได้มีผู้ชนะเลิศจากการประกวด LogTech 2017 ด้วย ถือเป็นการพัฒนาการอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมและนับว่าเป็นการก้าวกระโดดในการผลักดันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศที่เห็นได้ชัด

“ความคาดหวังและความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา LogTech ในประเทศไทย คือ ความสามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางของประเทศไทยได้รวมถึงการสนับสนุนการก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกของประเทศไทยด้วยเช่นกัน  สุดท้ายนี้ผมหวังว่าจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของโครงการนี้ พัฒนาและต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่ดีและมีคุณภาพสามารถสร้างเพิ่มมูลค่าและส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ต่อไป” คุณพนัสกล่าว

 

ด้านคุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกประเภท และเนื่องจาก Logistics เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทุกอุตสาหกรรม การดำเนินธุรกิจในด้าน Logistics ในช่วงที่ผ่านมา จึงมี TREND ที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จนแทบจะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ เป็นยุคของ DIGITAL LOGISTICS เลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การมีบทบาทเพิ่มขึ้นของการใช้ IoT หรือ Internet of Things หรือจะเป็นในเรื่องของการใช้ Big Data เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระบบ Cloud ที่ ณ ปัจุบัน ผู้คนมีความมั่นใจในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากขึ้น และหันมาใช Cloud แทนที่ Legacy System เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ตลอดเวลา

โดย สวทช. ที่มีพันธกิจเพื่อมุ่งสร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดยุคแห่ง DIGITAL LOGISTICS อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ โครงการ Panus Thailand LogTech Award ซึ่งร่วมกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยการนำ Technology และ Innovation มาเป็นพื้นฐาน ทั้งยังสนับสนุนและต่อยอด Startups ที่สามารถประยุกต์การดำเนินธุรกิจ Logistics โดยใช้ Technology และ Innovation อีกด้วย

“เป็นที่แน่นอนว่าทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ที่ได้จับมือกับ บริษัทพนัสฯ เพื่อส่งเสริมไอเดีย นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากนิสิตนักศึกและสตาร์ทอัพ ภายใต้โครงการ “Panus Thailand LogTech Award” ซึ่งได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว จะร่วมกันต่อยอดและร่วมพัฒนา INNOVATION and TECHNOLOGY ทั้งยังค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยได้มี DIGITAL LOGISTICS แบบครบวงจร

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 ภายใต้ Concept “The Adventures in Logistics” นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจาก Startups และกลุ่มนิสิตนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ให้กล้าใช้ไอเดียและเทคโนโลยีของตนก้าวเข้ามาร่วมผจญภัยในโลกของ DIGITAL LOGISTICS เพราะ อะไรๆก็เป็นไปได้ในโลกของ Panus Logistics Technology and Innovation หรือ LogTech” คุณศันสนีย์กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Logistics และเข้าพบ Startup Accelerators/Incubators ต่างๆ ในแทบทวีปยุโรป ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement