กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต อำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

คุณปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 80,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทช.จึงได้มีโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติม โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ

ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) กม.14+100–กม.22+900 (ยกเว้นช่วง กม.15+660 ถึง กม.17+800) ระยะทางประมาณ 6.66 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2558

ต่อมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 – คลองมหาสวัสดิ์ กม.6+600–กม.14+100 ระยะทางประมาณ 7.500 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม.22+476–กม.30+843 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์– ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร

ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ 60 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 988 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/