กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) – เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร, โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสร็จสมบูรณ์

คุณมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 เชื่อมระหว่างอำเภอโกสัมพี อำเภอเมือง และเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกผลผลิตอ้อยเดินทางเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลัด – ทางเลี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรของสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) ช่วงการเดินทางระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับ จังหวัดตาก ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป – มาให้ได้รับความสะดวก ในการเดินทางช่วงเทศกาล และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) – เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร, โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการซ่อมผิวทางฯ 23.990 ล้านบาท ซึ่งได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม จำนวน 23.930 ตัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement