เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา คุณชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง และลดปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มรถเก็บขนขยะให้แก่สำนักงานเขต จำนวน 842 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจัดเก็บขยะ

โดยรถเก็บขนขยะดังกล่าวจะติดตั้งชุดไฮโดรลิคพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้ในการเก็บขนขยะจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ เพื่อลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนขยะ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆ โดยในทุกวันจะจัดเก็บขยะในพื้นที่ถนนสายหลักให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 05.30 น. ในพื้นที่ถนนสายรองและพื้นที่ตลาดสดจะจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนขยะรีไซเคิล ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย จะดำเนินการจัดเก็บในทุกวันอาทิตย์

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ขอความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3 ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่กับการวางระบบรวบรวมและเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ในส่วนของสำนักงานเขตได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนโดยตรง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำรายได้ค่าธรรมเนียมมาพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement