จังหวัดภูเก็ต มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณจราจรในพื้นที่ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคตได้

แน่นอนว่า ระบบขนส่งมวลชนถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญของเมืองภูเก็ต ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและ ประชาชนในพื้นที่

ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เพื่อเปิดทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และสอบถามความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง เชื่อมต่อการเดินทาง สร้างเมืองอัจฉริยะ

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดใช้ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) จ.ภูเก็ต พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และสอบถามความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง เชื่อมต่อการเดินทาง สร้างเมืองอัจฉริยะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนรูปแบบการก่อสร้างบนพื้นที่ทางหลวง

ทั้งนี้ ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 เป็นระบบรถไฟรางเบา (LRT/TRAM) ทางวิ่งระดับพื้นดิน ยกระดับ และใต้ดิน ระยะทาง 42 กิโลเมตร จำนวนสถานี  21 สถานี เมื่อเปิดใช้บริการจะช่วยขับเคลื่อนระบบขนส่ง พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการเดินทางให้เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษ เพิ่มทางเลือกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ปี 2564 และเปิดให้บริการในปี 2567

ด้าน นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงการเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต ว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจราจรในพื้นที่ ประกอบกับการพิจารณาถึงทิศทางการขยายตัวของเมืองภูเก็ต จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดภูเก็ตขึ้น และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ทางลอดแยกบางคู ทางลอดแยกสามกอง ทางลอดแยกดาราสมุทร  โครงการก่อสร้างทางลอดแยกสนามบิน (ความคืบหน้า 85%) และโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับ ถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) ที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลองมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 4024 ที่กม.0+000-ทางหลวงหมายเลข 4021 ที่กม.1+000 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นทางลอดรูปแบบกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ขนาดความกว้าง 9.50 – 10.50 เมตร ความยาว 560 เมตร 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความกว้างช่องจราจรปกติในทางลอดกว้าง 3.50 เมตร และ 4 เมตร ในช่วงโค้ง พร้อมทั้งงานอาคารควบคุมระบบไฟฟ้างานอาคารระบบสูบน้ำ งานระบบระบายน้ำในทางลอด งานท่อระบายน้ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานระบบระบายอากาศ งานสีตีเส้นจราจร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์

นอกจากนี้ ยังได้ทำการก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกาดอกบัวทอง พร้อมรูปแกะสลักหลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธารารามหรือวัดฉลองที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพเลื่อมใสและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมผ่านประติมากรรมรูปสลักนูนต่ำ บ่งบอก ถึงอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต ซึ่งด้วยความโดดเด่นทางประติมากรรมจะทำให้วงเวียนดังกล่าวเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 1 แสนคันต่อวัน อีกทั้ง ในอนาคตกรมทางหลวงจะมีแผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข  4027 ท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.พารา-บ.เมืองใหม่ รวมทางแนวใหม่เข้าบรรจบ ทล 4026 (แยกสนามบิน) ตอน บ.เมืองใหม่-บ.เกาะแก้วและทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง-หาดราไวย์ อีกด้วย

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/