กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงไม่มีนโยบายในการมตามที่มีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ หากมีการแจ้งการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือเรียกตัวผู้ถูกแจ้งให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายตามกรณีความผิด เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้

โดยเฉพาะการแจ้งเบาะแสรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด นอกจากหน่วยงานจะมีข้อมูลในการดำเนินการลงโทษเป็นรายกรณีแล้ว ยังลงบันทึกประวัติความผิด คนขับ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ ซึ่งหากมีประวัติความผิดซ้ำ จะนำไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด แจ้งรถดัดแปลงไฟหน้า ไฟหน้า แจ้งป้ายทะเบียนปลอม ได้ที่เฟซบุ๊ก 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือ สายด่วน 1584

Advertisement