องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.)  จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง  วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  เพื่ออำนวยความสะดวก  ปลอดภัย  สร้างความมั่นใจ  ในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค. 62

คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-17 ก.ค.62 เป็นวันหยุดต่อเนื่องซึ่งจะมีประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขสมก. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง  เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.เส้นทางปกติ  จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 3,297 คัน  จำนวน  20,007  เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ  ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 129 ส้นทาง  ตั้งแต่วันที่ 16-17 ก.ค. 62

2.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12  เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16,  49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย  66, 79, 511, 515, 516 และ 556

– สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511

– สถานีรถไฟหัวลำโพง  จำนวน 10  เส้นทาง  ได้แก่  สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75  และ 501

  1. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

– สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า  BTS จตุจักร  เฉลี่ยวันละ 21 คัน

– สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เฉลี่ยวันละ 15 คัน

– สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี  เฉลี่ยวันละ 10 คัน

– สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 10 คัน

– สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 8 คัน

ด้านความพร้อมของรถโดยสาร  ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารและซ่อมบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2008

ด้านความปลอดภัย จัดอบรมพนักงานประจำรถ  กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที  พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุ เขตการเดินรถที่ 1-8 ตั้งแต่วันที่ 15-18 ก.ค. 62 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ในการเดินรถอีกด้วย

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement